Jurnal 49

Jurnal 49
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 49
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Gülzar İbrahimova
Rassamlar: sərbəst rəssamlar
Tiraj: 5000

Bu nömrəmizdə: 4-12 yaşlı uşaqların dünyagörüşünün inkişafına xidmət edən yeni nağıl və hekayələr jurnalı.