Qusar yaman dəyişib

Müəllif: Gülzar İbrahimova

Qusar yaman dəyişib,

Daha da gözəlləşib,

Dünyanın ən gözəl bir

Diyarına çevrilib.

 

Qışda örtür ağ örpək,

Dönüb olur bir mələk.

Yayda olur lap qəşəng

Başına qoyub çələng.

 

Bülbüllər sanki burda

Daha da şən oxuyur.

Tanrı verib gözəllik,

İnsanlar da qoruyur.

 

Zirvədən baxır Şahdağ

Sən bir gözəlliyə bax!

Ləzə, Şahnabat, Qurqur

Baxanı heyran qoyur. 

 

Şahdağ şah zirvəzisidir,

O, dağ oğullarının

İgidlik səlnaməsi,

Qəhrəmanlıq səsidir!

 

Yalnız burda toxunar

Əlvan sumax xalılar.

Dönüb uçan xalçaya,

Səs salarlar dünyaya.

 

Ölkəmizin rəhbəri

Verib çox gözəl qərar.

Turizm şəhəri olub

Artıq beş ildir Qusar!

 

Burda hər millətdən var:

Avar, rus, ləzgi, tatar.

Hamı "can qardaş" olar,

Mehriban yaşayarlar.

 

Yığılıb hər bayramı

Bir yerdə qeyd edərlər.

Vətən dara düşəndə

Ön cəbhədə gedələr.

 

Qusar yaman dəyişib,

Daha da gözəlləşib.

Bircə heç dəyişməyib

Bu gözəl Qusarlılar.

 

Əvvəl necə olublar,

Həmişə üzügülər.

Eləcə də qalıblar

Mehriban, qonaqpərvər.

 

Qusarlılar hər kəlmədə

“Can” deyərlər

Yüz dəfə də qonaq gəlsən,

Sevinərlər.

Qusarlılar belədirlər!          

Elə bu cür sevilərlər!

 

şeir - uşaq şeiri - kiçik yaşlı uşaqlar üçün şeir