Mərkəzi Kitabxana sistemində tədbir

Müəllif: Gülzar İbrahimova

Zığ qəsəbəsində yerləşən Mərkəzi Kitabxana sistemində Gülzar nənə ilə şagirdlərin görüşü oldu.