Müdrik səhifə

İtirilmiş sevinc

Aysel ad günündə dostu Elxana bir kitab bağışladı. Hədiyyə Elxanın heç xoşuna gəlmədi. Az qaldı desin: "İşin-gücün yoxdur, bu boyda ağır kitabı özünlə daşıyıb məktəbə gətirmisən ki, mənə verəsən?!".

...ardını oxu

Ən halal adam

Qədim zamanlarda adil bir hökmdar varmış. Hökmdar rəiyyətini və məmləkətini çox sevmiş, ömrünün sonuna qədər xalqına sədaqətlə başçılıq eləmişdi.

...ardını oxu

Tamahkar oğul

Bir kasıb kişi olur. Bir gün daxmasının həyətində bir qızıl ilan görür. Baltanı götürür onu öldürsün, ilan insan kimi dil açıb deyir: - Ey insan, öldürmə məni, əvəzində sənə hər gün bir qızıl verərəm, kasıblıqdan çıxarsan!

...ardını oxu

Dadlı konfet

Ata və ana həmişə deyirdilər: “Bizim əziz balalarımız, həyətdə, küçədə tanımadığınız adamlardan heç nə alıb yeməyin. Ürəyiniz istəsə də almayın. Bu qadağandır! Olmaz!”.

...ardını oxu

Mənim heç vaxt şarım olmayıb!

Bir qoca, kobud kişi uşaqlara şar satardı. Çox vaxt uşaqların qəlbini sındırar, ağladardı. Bir gün balaca – 6 yaşlı bir oğlan bu kişinin xasiyyətini dəyişdirdi. Necə? Qulaq as, deyim.

...ardını oxu

Bir damla göz yaşı

Xəstəxanada iki uşaq yatırdı. Birinin ayağı əzilmiş, o birininki sınmışdı. Ayağı əzilən Tahir divar tərəfdə yatırdı. Ayağı sınan Fərda isə pəncərənin yanında. Tahir çox ah-vay edir, “darıxıram, xəstəxanadan çıxmaq istəyirəm”, ‒ deyirdi.

...ardını oxu

Ağa və nökərlər

Bir tacir nökərini də götürüb səfərə çıxır. Tacir arıq və çəlimsiz, nökər isə hündür və yaraşıqlı idi. Səfərdə ağanın alveri yaxşı baş tutur, çoxlu pul qazanır. Bazarın böyüyü bir gün gəlir dükana.

...ardını oxu

Hiyləgər vəzir

Bir padşaha qırx dəvə yükü tovuz quşu lələyi pay göndərirlər. Şaha məlum olur ki, yükün biri yoxa çıxıb. Şahın bir hiyləgər və çoxbilmiş vəziri var idi. Şah əmr edir, vəzir itmiş yükləri tapsın.

...ardını oxu

Qəssab və oğru

Bir qəssab ət satırdı. Bir oğru göz-gözə vurub onun pullarını oğurlayır. Qaçmaq istəyəndə qəssab bunu görür və oğrunu tutub qazinin yanına gətirir. Qəssab deyir:

...ardını oxu

Balaca oğlan qocaya necə kömək elədi?!

İki səfeh yoldaş səfərə çıxır. Yolda bir axsaq yolçuya rast gəlirlər. Yolçu xahiş edir: - Mən də sizinlə gedim, yolumuz birdir.

...ardını oxu

Ağıllı keçi

Bir nəfərin keçisinin gecə balası olur. Gecə ilə qonşulardan biri onun balasını oğurlayır. İş qaziyə gedib çıxır. Qazi oğrunu belə tapır. Keçinin başına kömür sürtüb qonşulara deyir:

...ardını oxu

Eşşək necə yarandı?

Qədim zamanlarda dağlarda, meşələrdə, çaylarda ancaq böyük heyvanlar, böyük balıqlar, böyük quşlar yaşayırdı. Dağlarda dinozavrlar, dənizdə balinalar, çayda böyük timsahlar, quşlardan isə qartallar olardı.

...ardını oxu

"Müdrik göl" əfsanəsi

Əks-sədə – Sənə də daş dəyər! – Mən dostumu ata bilmərəm!

...ardını oxu

Ağa və nökər

Bir ağa nökəri ilə bostanı gəzməyə getmişdi. Bostandan bir xiyar dərib nökərə verir ki, dadına baxsın. Xiyar çox acı olsa da, nökər onu şirin-şirin yeyir. Ağa həmin xiyarın dadına baxanda, görür xiyar çox acıdır. Nökərdən soruşur: - Bu acı xiyarı niyə belə şirin-şirin yeyirsən?

...ardını oxu

İsgəndərin hekayəsi

Rum hökmdarı İsgəndər padşah bir gün rəiyyəti qarşısında çıxış edib deyir: - Hələ bir dilənçini əliboş qaytarmamışam, kim mənə ağız açıb, istədiyini vermişəm. Bunu eşidən bir nəfər deyir:

...ardını oxu

Alicənablıq

Bir gün Harun-ər-Rəşid xanımı ilə bağa gəlir. Bağban bostandan üç ədəd nübar xiyar gətirib onlara verir. Xəlifə xiyarları bıçaqla doğrayıb hər üçünü yeyir.

...ardını oxu

Xəsis

Bir nəfər səfərə gedəndə xəsis dostuna deyir: - Səfərə gedirəm, üzüyünü mənə ver, barmağımda görəndə səni yadıma salım. Xəsis: - Nə vaxt məni yadına salmaq istəsən, boş qalan barmağına bax, fikirləş ki, filan vaxt dostumdan üzük istədim, vermədi.

...ardını oxu

Vaxtını yaşamağa sərf elə!

Bir nəfər səyahət eləmək, dünyanı, insanları daha yaxşı tanımaq qərarına gəlir. Yolda dəvələr yolu itirir, gəlib çıxır tanımadığı bir şəhərə. Şəhərə girmək üçün yol düz qəbiristanlığın içərisin-dən keçib gedirdi.

...ardını oxu

Küsüb getmiş uşaqlıq sevinci

Binamızın arxasında böyük tut ağacı, ağacın da altında köhnə bir skamya var idi. Çox vaxt məhəllə uşaqları yığışardıq tut ağacının altına söhbət edər, kiminsə ad günü olanda çalıb-oynayardıq.

...ardını oxu

Cavan hakim

Bir cavan tacir başqa ölkəyə getməyə hazırlaşır. Yolda qoca qonşusunu görür pulunu ona verir ki, saxlasın qayıdanda ondan götürər. Bir il keçəndən sonra cavan tacir səyahətdən qayıdır. Qoca qonşusundan pulunu istəyir. Qoca and-aman eləyir ki, sən mənə pul verməmisən.

...ardını oxu

Həyat süzgəci

Məktəbdə dörd dost olur. Bir-birlərinə söz verirlər ki, heç vaxt ayrılmayacaqlar. çətində də, yaxşı gündə də. Məktəbdə son dəfə imtahan verirlər. Bu imtahandan yaxşı çıxsalar attestat alacaqlar, ali məktəbə qəbul ola biləcəklər. Axıra dörd dost qalıb. Elə imtahana girmək istəyəndə Əlinin ayağı elə burxulur ki, topuqdan dəhşətli bir ağrı qopur. Müəllim içəridən çağırır:

...ardını oxu

Köhnə xalat

Bir müdrik insan olur. Hamı onu sevir, onu hörmət edir, ondan məsləhət alır. Bir gün bazarda onu tanımayan birisi hamının yanında onu təhqir edir, savadsız, ləyaqətsiz adlandırır. Müdrik insan cavabında gülümsəyir.

...ardını oxu

Xəbərçinin aqibəti

Şir şahlıq olduğu meşədə heyvanlar gözəl yaşayardılar. Bircə Tülkü hərdən aranı qatar, yalan danışar, xəbərçilik edər, kiməsə böhtan atar, dava salardı. Bir gün Şir şah möhkəm xəstələnir.

...ardını oxu

Gombul şah

Bir gombul şah vardı. O, elə kök idi, yeriyə bilmir, çətin-liklə nəfəs alırdı. Nə qədər onu müalicə eləyirdilər, xeyri olmur, kökəlirdi ki, kökəlirdi. Onun yaxın dostu bilici bir təbib idi. Bir gün o, şaha dedi:

...ardını oxu

Sevincin plastilin velosipedi

- Təzə velosiped istəyirəm! Velosipedim köhnəlib. – Yeni ilə iki ay qalmış Sevinc dedi. Bayrama az qalmış qızımız bizə bildirdi ki, bəs velosipedi olmasını hər şeydən çox istəyir. Başımızı itirmişdik, bilmirdik neyləyək. Velosiped almağa pulumuz qalmamışdı.

...ardını oxu

İnşa

Sinfimdə şagirdlərimi çox sevirdim. Əli adlı bir şagirdim var idi, nədənsə hamıdan çox onu istəyirdim. Bir gün dərsdən sonra sinifdə bikef oturmuşdum, gözüm yol çəkirdi. Gözlərimi dikmişdim Əlinin asılqandakı məktəbli pencəyinə. Əli sinifdən çıxmışdı ki, ata-anasını qarşılayıb sinfə gətirsin. İndicə bura Əlinin boşanmağa hazırlaşan valideynləri gələcəkdi.

...ardını oxu

Evə qayıt oğlum!

Balaca şəhərdə bir kişi oğlu ilə yaşayırdı. Bir gün ata oğlunu söyüb-danlayır. Səhər görür oğlunun çarpayısı boşdur. Oğlu evdən qaçıb! Ata dilxor olur, peşmançılıq çəkir. Başa düşür ki, oğlu onun üçün hər şeydən əziz, qiymətlidir. Oğlunu nə qədər axtarır, barışsın, tapmır. Polis də onu tapa bilmir.

...ardını oxu